Kvalitet

För att kvalitetssäkra våra uppdrag och kundrelationer håller vi oss certifierade och uppdaterade enligt gällande rekommendationer. Vi är särskilt stolta över vår BF9K-certifiering och att vi haft högsta kreditvärdighet (AAA) sedan 2001.

 

infobric_logga

Sedan januari 2016 är det lag på elektronisk personalliggare i byggbranchen. Vi har valt Infobric som leverantör av tjänst och utrustning. Läs mer på www.infobric.se

 

 

 

Webb-BF9K-2rader-348[1]

BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. Läs mer på www.bf9k.se.

 

image003AAA – Högsta kreditvärdighet: knappt 3 % av företagen i Sverige har det högsta betyget. Läs mer på www.soliditet.se

 

 

Byggmästareföreningen en lokal branschorganisation

Byggmästareföreningen är en lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag i Stockholm, på Gotland och i Södertälje. Byggmästareföreningen arbetar för att medlemmarna ska kunna verka som professionella byggföretag med god effektivitet och framsynthet. Läs mer på www.stockholmsbf.se.

 

behoêrig_vatrum_webb_litenByggkeramikrådet – entreprenörer och leverantörer i samverkan med syftet att skapa en gemensam organisation som kan leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området. Läs mer på www.bkr.se.

 

 

logotyp per jpg 2

Auktorisationen innebär att PER-företagen genomgått en särskild utbildning omfattande ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. De auktoriserade företagen har också en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsarbeten.

 

 

 

medlemslogga_Sveriges_Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Sveriges Byggindustriers huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Läs mer på www.sverigesbyggindustrier.se.

 

 

id06

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Läs mer på http: www.id06.se